Đúng chất lượng - Đủ số lượng - Văn minh - Lịch sự

Tin Tức

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

13/09/2019

Sáng ngày 12/9/2019, tại hội trường Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đã tiến hành cuộc họp để giới thiệu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tham gia chức Chủ tịch Hội […]

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

13/09/2019

Ngày 06/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường thường kỳ tháng 9/2019. Tại Hội nghị HĐQT lần này đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thôi giao nhiệm vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn kể từ ngày […]

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

07/08/2019

Ngày 01 tháng 08 năm 2019 Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Ông PHAN MINH ÁI giữ chức Kế toán Trưởng kể từ ngày 01/08/2019.