Đúng chất lượng - Đủ số lượng - Văn minh - Lịch sự

Tin Tức

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

23/10/2019

Sáng ngày 22/10/2019 tại hội trường khách sạn Đồng Nai, Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày các nội dung liên quan đến các giải pháp nhằm tăng […]

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

13/09/2019

Sáng ngày 12/9/2019, tại hội trường Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đã tiến hành cuộc họp để giới thiệu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tham gia chức Chủ tịch Hội […]

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

13/09/2019

Ngày 06/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường thường kỳ tháng 9/2019. Tại Hội nghị HĐQT lần này đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thôi giao nhiệm vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn kể từ ngày […]