Đúng chất lượng - Đủ số lượng - Văn minh - Lịch sự

Tin Tức

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU HYUNDAI XTEER

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU HYUNDAI XTEER

22/05/2020

Ngày 22/05/2020, tại văn phòng Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã diễn ra buổi lễ ký kết Hợp đồng nhà phân phối độc quyền tại tỉnh Đồng Nai giữa Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai và Công ty TNHH MKP […]

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG – CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CP

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG – CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CP

27/04/2020

Vừa qua, ngày 27/04/2020 Công ty cổ phần Vật liệu và chất đốt Đồng Nai đã đón tiếp Phòng đánh giá và phát triển nguồn cung ứng – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Trực thuộc Tập đoàn C.P) để thực hiện đánh giá theo chính sách phát triển nguồn cung ứng […]

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

23/10/2019

Sáng ngày 22/10/2019 tại hội trường khách sạn Đồng Nai, Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày các nội dung liên quan đến các giải pháp nhằm tăng […]