BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

12/09/2019 15:15

Sáng ngày 12/9/2019, tại hội trường Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đã tiến hành cuộc họp để giới thiệu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tham gia chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông thay cho ông Tô Văn Oanh kể từ ngày 12/9/2019.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông mong muốn với nhiệm kỳ mới Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông sẽ có nhiều chuyển biến và phát triển một cách tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của ngành thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

ông Tô Văn Oanh (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT mới