Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

18/12/2018

Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bà NGUYỄN THANH HOA giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 18/12/2018

Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm

Bà NGUYỄN THANH HOA giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 18/12/2018