Công ty VLXD & Chất Đốt Đồng Nai đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

10/05/2021

Công ty VLXD & Chất Đốt Đồng Nai đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

 

  • Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
  • Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chinh phủ về Kinh doanh xăng dầu.
  • Xác nhận Công ty CP VLXD & Chất Đốt Đồng Nai đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
 

Số 255B, đường Phạm Văn Thuận , Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 730 2828

Mã số thuế: 3600661303

Địa bàn hoạt động: Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

 

thương nhân phân phối xăng dầu

Cửa hàng, đại lý trực thuộc: