Đánh giá nhà cung ứng - chính sách phát triển nguồn cung ứng bền vững của tập đoàn CP

27/04/2020

Vừa qua, ngày 27/04/2020 Công ty cổ phần Vật liệu và chất đốt Đồng Nai đã đón tiếp Phòng đánh giá và phát triển nguồn cung ứng – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Trực thuộc Tập đoàn C.P) để thực hiện đánh giá theo chính sách phát triển nguồn cung ứng bền vững của Tập đoàn C.P.

Tập đoàn C.P là một tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và là một trong những tập đoàn mạnh nhất của Thái Lan trong lĩnh vực công – nông nghiệp có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam. Với lịch sử hợp tác bền chặt và lâu dài, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai là đối tác cung ứng thường xuyên và liên tục các nguồn nhiên liệu như xăng, dầu, gas,… cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại nhiều chi nhánh nằm ở các địa phương.


Buổi đánh giá có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và chất đốt Đồng Nai và ông Bùi Trọng Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo của hai phía.


Kết quả buổi đánh giá, Quý đối tác ghi nhận Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai là đơn vị đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá của nhà cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn C.P đưa ra. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai ghi nhận sự hợp tác cùng phát triển và tiếp tục phát huy lợi thế với mục tiêu chuyên nghiệp và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.


Có thể thấy rằng, việc đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn, công ty lớn trong nhiều lĩnh vực thể hiện mong muốn của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai trong việc tăng cường liên kết nhằm tạo sức mạnh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy phát triển toàn diện của doanh nghiệp.