Mạng lưới bán lẻ, đơn vị trực thuộc:    Công ty có mạng lưới bán lẻ gồm 10 trạm xăng dầu trực thuộc nằm trên các tuyến Quốc lộ, các địa bàn đông dân cư thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngoài hệ thống bán lẻ trực thuộc, Công ty bán buôn cho nhiều đại lý và khách hàng công nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. - Đội xe bồn vận chuyển xăng dầu, gas đốt. Hiện nay, Công ty có 11 đơn vị kinh doanh xăng dầu và gas trực thuộc gồm:  
1. Cửa hàng xăng dầu số 2
2. Cửa hàng xăng dầu An Bình
3. Cửa hàng xăng dầu Long Phước
4. Cửa hàng xăng dầu Tân Biên
5. Cửa hàng xăng dầu Trảng Bom
6. Cửa hàng xăng dầu Hưng Nghĩa
7 Cửa hàng xăng dầu Dầu Giây
8. Cửa hàng xăng dầu Núi Le
9. Cửa hàng xăng dầu Phú Bình
10. Trạm xăng dầu Trảng Dài II
11. Cửa hàng kinh doanh Gas tổng hợp