1. Địa điểm: Quốc lộ 51, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 2. Quy mô:
  • Diện tích: 878 m2.
  • Diện tích xây dựng: 600 m2.
  • Sức chứa: 48 m3.
  • Dự kiến doanh thu: 30 tỷ/năm.
 3. Giá trị đầu tư: 14,2 tỷ.
 4. Dự kiến đi vào hoạt động: Quý I - 2019.