Lan tỏa giá trị yêu thương

03/09/2021

"Một chút sự đồng cảm, chia sẻ mà gửi đến cho người đang khó khăn sẽ là nguồn động lực để giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cái mà bạn cho đì không nhất thiết phải là tiền bạc, của cải. đối với một số trường hợp, điều họ cần hơn hết chính là sự động viên, an ủi và người đồng hành về mặt tinh thần. Vì thế, bạn đừng ngại chia sẻ với những người đang gặp khó khăn."

#TRÍCH-#DẪN: GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG.