CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD và Chất Đốt Đồng Nai
255B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Tel: (84-251) 3822116 (Kinh Doanh) / 0251.3825275 (Kế Toán) / (0251)3819431(Hành Chính)
Fax: (84-251) 3941024
Email: info@chatdotdongnai.com
web:https://chatdotdongnai.com