Thông qua hệ thống bán lẻ gồm 10 trạm xăng dầu trực thuộc Công ty và nhiều trạm xăng dầu thuộc đại lý trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty cung cấp các mặt hàng xăng dầu tốt nhất phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản xuất kinh doanh của người dân, các cơ quan và các nhà máy sản xuất.
  • Bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò.
  •  Dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas đốt
Kinh doanh các mặt hàng xăng, dầu tốt nhất phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế gồm: Xăng không chì RON 95, RON 92, RON 92 E5, dầu Diesel (DO 0,5 S và DO 0,25 S) ), dầu hỏa (KO), dầu FO (nhiên liệu đốt lò)