• Gas các loại như: Saigonpetro, VT gas, Petrolimex….
  • – Bán buôn, bán lẻ gas bình loại 12kg, 45kg, lắp đặt gas công nghiệp.