DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

29/06/2020

Vào ngày 29/06/2020, tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có sự tham dự của các cổ đông với 3.709.499 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được điều […]

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU HYUNDAI XTEER

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU HYUNDAI XTEER

22/05/2020

Ngày 22/05/2020, tại văn phòng Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã diễn ra buổi lễ ký kết Hợp đồng nhà phân phối độc quyền tại tỉnh Đồng Nai giữa Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai và Công ty TNHH MKP […]

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG – CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CP

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG – CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN CUNG ỨNG BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CP

27/04/2020

Vừa qua, ngày 27/04/2020 Công ty cổ phần Vật liệu và chất đốt Đồng Nai đã đón tiếp Phòng đánh giá và phát triển nguồn cung ứng – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Trực thuộc Tập đoàn C.P) để thực hiện đánh giá theo chính sách phát triển nguồn cung ứng […]

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

23/10/2019

Sáng ngày 22/10/2019 tại hội trường khách sạn Đồng Nai, Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày các nội dung liên quan đến các giải pháp nhằm tăng […]

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

13/09/2019

Sáng ngày 12/9/2019, tại hội trường Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đã tiến hành cuộc họp để giới thiệu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tham gia chức Chủ tịch Hội […]

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

13/09/2019

Ngày 06/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường thường kỳ tháng 9/2019. Tại Hội nghị HĐQT lần này đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thôi giao nhiệm vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn kể từ ngày […]

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

07/08/2019

Ngày 01 tháng 08 năm 2019 Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Ông PHAN MINH ÁI giữ chức Kế toán Trưởng kể từ ngày 01/08/2019.    

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

09/03/2019

DBFC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019 Vào ngày 06/3/2019, tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 94,91% […]

Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

21/12/2018

Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bà NGUYỄN THANH HOA giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 18/12/2018

Đặc điểm, tính chất của xăng E5

Đặc điểm, tính chất của xăng E5

03/07/2018

Xăng E5 được pha chế từ 95% xăng A92 và 5% ethanol khan (99,5%), thành phần 5% ethanol có trong xăng sinh học thực chất là cồn công nghiệp. Do ethanol có trị số octane (RON) cao tới 108 – 109 nên khi pha vào xăng sẽ làm tăng trị số octane (tăng khả năng […]

Giá xăng dầu biến động

Giá xăng dầu biến động

02/07/2018

Từ ngày 1/11/2014 nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được áp dụng.Theo quan sát của Xangdau.net trong hơn 1 năm qua, tổ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã áp dụng quy trình điều hành giá xăng dầu 10 ngày/lần và áp sát với giá xăng dầu […]