BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

BẦU BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RẠNG ĐÔNG

13/09/2019

Sáng ngày 12/9/2019, tại hội trường Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đã tiến hành cuộc họp để giới thiệu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tham gia chức Chủ tịch Hội […]

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

13/09/2019

Ngày 06/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường thường kỳ tháng 9/2019. Tại Hội nghị HĐQT lần này đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thôi giao nhiệm vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn kể từ ngày […]

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

07/08/2019

Ngày 01 tháng 08 năm 2019 Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Ông PHAN MINH ÁI giữ chức Kế toán Trưởng kể từ ngày 01/08/2019.    

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

09/03/2019

DBFC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019 Vào ngày 06/3/2019, tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 94,91% […]

Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

21/12/2018

Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bà NGUYỄN THANH HOA giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 18/12/2018

Đặc điểm, tính chất của xăng E5

Đặc điểm, tính chất của xăng E5

03/07/2018

Xăng E5 được pha chế từ 95% xăng A92 và 5% ethanol khan (99,5%), thành phần 5% ethanol có trong xăng sinh học thực chất là cồn công nghiệp. Do ethanol có trị số octane (RON) cao tới 108 – 109 nên khi pha vào xăng sẽ làm tăng trị số octane (tăng khả năng […]

Giá xăng dầu biến động

Giá xăng dầu biến động

02/07/2018

Từ ngày 1/11/2014 nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được áp dụng.Theo quan sát của Xangdau.net trong hơn 1 năm qua, tổ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã áp dụng quy trình điều hành giá xăng dầu 10 ngày/lần và áp sát với giá xăng dầu […]