Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm

Bà NGUYỄN THANH HOA giữ chức Phó giám đốc kể từ ngày 18/12/2018