Lĩnh vực kinh doanh Phân Phối Xăng Dầu

Công ty VLXD & Chất Đốt Đồng Nai đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

 

  • Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
  • Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chinh phủ về Kinh doanh xăng dầu.
  • Xác nhận Công ty CP VLXD & Chất Đốt Đồng Nai đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

    Ngoài ra, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong quá trình sản xuất và vận hành doanh nghiệp, hiện nay Chất Đốt Đồng Nai hỗ trợ chính sách cho mượn bồn trụ đối với các Quý khách hàng và đối tác.

  • Đừng ngần ngại, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến những lợi ích thiết thực nhất cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay Hotline: 0866 450 777 - Đình để được tư vấn nhé!

  •  
  •